Thiết bị

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (23)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (23)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (22)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (22)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (21)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (21)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (20)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (20)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (19)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (19)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (18)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (18)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (17)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (17)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (16)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (16)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (15)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (15)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (14)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (14)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (13)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (13)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (12)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (12)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (11)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (11)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (10)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (10)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (09)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (09)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (8)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (8)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (7)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (7)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (6)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (6)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (5)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (5)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (4)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (4)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (3)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (3)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (2)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (2)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (1)

14. Một số hình ảnh nhà xưởng (1)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (3)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (3)

11. Gia công khuôn (4)

11. Gia công khuôn (4)

11. Gia công khuôn (3)

11. Gia công khuôn (3)

11. Gia công khuôn (2)

11. Gia công khuôn (2)

11. Gia công khuôn (1)

11. Gia công khuôn (1)

9. MÁY ĐÚC KẼM THƯƠNG HIỆU LK (MADE IN CHINA) VỚI CÔNG SUẤT 100 TẤN

9. MÁY ĐÚC KẼM THƯƠNG HIỆU LK (MADE IN CHINA) VỚI CÔNG SUẤT 100 TẤN

8. MÁY ĐÚC COLOSIO (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 400 TẤN

8. MÁY ĐÚC COLOSIO (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 400 TẤN

7. MÁY ĐÚC COLOSIO (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 250 TẤN

7. MÁY ĐÚC COLOSIO (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 250 TẤN

6. MÁY ĐÚC TOSHIBA (MADE IN JAPAN) VỚI CÔNG SUẤT 800 TẤN

6. MÁY ĐÚC TOSHIBA (MADE IN JAPAN) VỚI CÔNG SUẤT 800 TẤN

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (4)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (4)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (2)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (2)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (1)

5. MÁY ĐÚC IDRA (MADE IN ITALIA) VỚI CÔNG SUẤT 1250 TẤN (1)

Company  Công ty cổ phần công nghệ Đa Kim
Address Trụ sở : Số 50, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm,thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy : Km22, Đại Lộ Thăng Long, KCN Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam
Tel ・(+84)988 008 966
・(+84)243 201 2218